Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

RichSport s.r.o.

Osloboditeľov 42

040 17 Košice

IČO: 36 740 624


VEC: Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar:

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

 

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

Údaje o tovare

Údaje o spotrebiteľovi